ST-3407-05 Strada Bahçeşehir

ابتداءً من 3,350,000 TL
نتائج بحثك
مشروع ضخم والموقع واعد واستثماري ضمن منطقة باشاك شهير المنظمة في القسم الأوربي من اسطنبول.
جاهز للسكن
مناسب للجنسية التركية
النقل
سوبر ماركت
المدارس
المطاعم
الصيدليات
المستشفيات
ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 23.4542 cameraFov (float): 75.0002 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 14631.2 cameraTransform (m44f): [{0.754207, -0.648821, 0.101008, -1519.91}, {-0.656636, -0.745231, 0.116017, -4660.94}, {0, -0.153826, -0.988098, 16346.2}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3211] displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3211] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam" vrayInfo/computername (string): "rnd01" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0" vrayInfo/date (string): "13.10.2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00014" vrayInfo/h (string): "3212" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8.1" vrayInfo/primitives (string): "34727917" vrayInfo/ram (string): "65440MB" vrayInfo/rendertime (string): " 1h 4m 9.1s" vrayInfo/time (string): "21:22:32" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "5000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half) ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 16.4918 cameraFov (float): 95 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 12605.4 cameraTransform (m44f): [{0.71021, 0.700196, -0.0729939, 33113.6}, {0.70399, -0.706382, 0.0736388, -2753.86}, {0, -0.103686, -0.99461, 16422.3}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1285] displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1285] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam001" vrayInfo/computername (string): "c008" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/OctaModel:12,Family:6,Stepping:3,Cache:0" vrayInfo/date (string): "08/08/2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "63" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8.1" vrayInfo/primitives (string): "0" vrayInfo/ram (string): "16256MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 0m 0.0s" vrayInfo/time (string): "13:38:46" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "18247" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half) ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 17.4175 cameraFov (float): 91.8686 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 6261.83 cameraTransform (m44f): [{0.611779, -0.776214, 0.152377, -1177.68}, {-0.791029, -0.600321, 0.117848, -187.44}, {0, -0.192632, -0.981271, 15666.8}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1285] displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1285] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam001" vrayInfo/computername (string): "c007" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/OctaModel:12,Family:6,Stepping:3,Cache:0" vrayInfo/date (string): "08/08/2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "38479" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8.1" vrayInfo/primitives (string): "0" vrayInfo/ram (string): "16064MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 0m 0.0s" vrayInfo/time (string): "10:54:29" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "36384" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half) ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 21.107 cameraFov (float): 80.8901 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 4817.64 cameraTransform (m44f): [{-0.014432, 0.995406, -0.0946514, 28756.1}, {0.999896, 0.0143672, -0.00136615, 6715.05}, {0, -0.0946612, -0.99551, 14760.2}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1285] displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1285] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam001" vrayInfo/computername (string): "c007" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/OctaModel:12,Family:6,Stepping:3,Cache:0" vrayInfo/date (string): "08/08/2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00002" vrayInfo/h (string): "1286" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8.1" vrayInfo/primitives (string): "7187019" vrayInfo/ram (string): "16064MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 22m 38.7s" vrayInfo/time (string): "11:38:02" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "2000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half) ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 17.1749 cameraFov (float): 92.6826 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 19709.6 cameraTransform (m44f): [{-0.0131824, 0.999551, 0.026899, 29594.6}, {0.999913, 0.0131777, 0.000354626, 6758.06}, {0, 0.0269014, -0.999638, 16141.7}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1285] displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1285] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam001" vrayInfo/computername (string): "c010" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/OctaModel:12,Family:6,Stepping:3,Cache:0" vrayInfo/date (string): "08/08/2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00026" vrayInfo/h (string): "1286" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8" vrayInfo/primitives (string): "6884281" vrayInfo/ram (string): "16256MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 23m 17.2s" vrayInfo/time (string): "13:36:21" vrayInfo/vmem (string): "8388608MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "2000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half) ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 16.4918 cameraFov (float): 95 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 12605.4 cameraTransform (m44f): [{0.71021, 0.700196, -0.0729939, 33113.6}, {0.70399, -0.706382, 0.0736388, -2753.86}, {0, -0.103686, -0.99461, 16422.3}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3211] displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3211] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam" vrayInfo/computername (string): "rnd02" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0" vrayInfo/date (string): "13.10.2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00009" vrayInfo/h (string): "3212" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8.1" vrayInfo/primitives (string): "38244212" vrayInfo/ram (string): "65440MB" vrayInfo/rendertime (string): " 1h 46m 8.5s" vrayInfo/time (string): "21:45:05" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "5000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half) ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 21.4432 cameraFov (float): 80.0001 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 5499.16 cameraTransform (m44f): [{0.63353, 0.746438, -0.203641, 33824.9}, {0.773718, -0.611193, 0.166744, 1706.71}, {0, -0.263198, -0.964742, 14674.6}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3211] displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3211] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam" vrayInfo/computername (string): "rnd03" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0" vrayInfo/date (string): "15.10.2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "0" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8.1" vrayInfo/primitives (string): "0" vrayInfo/ram (string): "65424MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 0m 0.0s" vrayInfo/time (string): "02:33:51" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "0" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half) ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 21.3132 cameraFov (float): 80.3431 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 5433.05 cameraTransform (m44f): [{-0.36752, 0.927452, -0.0690034, 29227.3}, {0.930016, 0.366507, -0.0272685, 7980.99}, {0, -0.074196, -0.997244, 14793.1}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3211] displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3211] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam" vrayInfo/computername (string): "rnd01" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0" vrayInfo/date (string): "15.10.2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "0" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8.1" vrayInfo/primitives (string): "0" vrayInfo/ram (string): "65440MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 0m 0.0s" vrayInfo/time (string): "03:44:06" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "0" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTotalLighting.B (half) VRayTotalLighting.G (half) VRayTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half) default
المساحة: من 70 م2 الى 284 م2
عدد الغرف: 1 + 1 - 2 + 1 - 3 + 1 - 4 + 1 دوبلكس - 5 + 1 دوبلكس
حالة العقار: جاهز للتسليم
مناسب للجنسية التركية: نعم مناسب

وصف

يقع مشروع سترادا بهجة شهير في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول وتحديداً في منطقة باشاك شهير التي أصبحت من المناطق المفضلة لمن أراد الراحة والرفاهية.

المشروع عبارة عن ثلاث مراحل إنشائية.

تم إنشاء وتسليم المرحلة الأولى قبل عام والآن نحن معكم في المرحلة الثانية التي تم إنشاؤها وبدأ التسليم لأصحابها, أما المرحلة الثالثة سيبدأ العمل بها خلال الشهور القادمة بإذن الله.

المرحلة الثانية التي نحن بصددها تم إنشاؤها على أرض مساحتها 30.000 متر مربع مبنى واحد تجاري وخمسة أبنية سكنية مجموع 885 شقة سكنية و 45 محل تجاري.

يبعد المشروع عن :

  • بحر مرمرة 12 كم
  • المطار الجديد 35 كم
  • جامع أيا صوفيا 34 كم
  • ميدان تقسيم 37

 

مميزات آخرى:

مناسب للجنسية التركية

طريقة الدفع نقدا أو تقسيط 18 شهر

ميزات أخرى
إطلالة على المدينة
تدفئة مركزية
حديقة خاصة للعب الأطفال
حراسة ومراقبة بالكاميرات
حمام تركي
حوض سباحة داخلي
ساونا
صالة لياقة بدنية
قواعد مقاومة للزلازل
كافيهات
محلات تجارية
مساحات خضراء
مسارات للمشي والركض
ملاعب كرة سلة
مواقف خارجية للسيارات
مواقف داخلية للسيارات
غرفة و صالة
المساحة ابتداءً من: 70 m2
ابتداءً من: 3,350,000 TL
غرفة و صالة
غرفتين و صالة
المساحة ابتداءً من: 119 m2
ابتداءً من: 5,525,000 TL
 غرفتين و صالة
ثلاث غرف و صالة
المساحة ابتداءً من: 135 m2
ابتداءً من: 6,510,000 TL
ثلاث غرف و صالة
أربعة غرف و صالة
المساحة ابتداءً من: 234 m2
ابتداءً من: 10,865,000 TL
أربعة غرف و صالة
دوبلكس
أربعة غرف و صالة
أربعة غرف و صالة
دوبلكس
خمسة غرف و صالة
المساحة ابتداءً من: 252 m2
ابتداءً من: 11,945,000 TL
خمسة غرف و صالة
دوبلكس
خمسة غرف و صالة
خمسة غرف و صالة
دوبلكس
  • تاريخ التحديث :
  • أكتوبر 28, 2022

عقارات مشابهة

شقق سكنية
جاهز للسكن
مناسب للجنسية التركية

RD-3407-06 Residence Inn Deluxia

ابتداءً من 3,725,000 TL
ريزيدانس إن ديلوكسيا مشروع سكني استثماري بنظام الشقق الفندقية يقع في منطقة بهجة شهير بالقس ...
ريزيدانس إن ديلوكسيا مشروع سكني استثماري بنظام الشقق الفندقية يقع في منطقة بهجة شهير بالقسم الأوروبي لمدينة اسطنبول ...

مستشارك العقاري

اتصل بنا

رتب موعد لعرض العقار؟
الاتصال +905495409091 WhatsApp
يمكنك الرد على الرسائل الخاصة من "علبة الوارد" في صفحة حساب المستخدم الخاص بك.

قائمة المقارنة

مستشارك العقاري